Category: health news


ผู้ที่กินแมลงรวมทั้งหนอนผีเสื้อตั๊กแตนและตัวอ่อนด้วงทั่วโลกกล่าวว่าแมลงส่วนใหญ่ที่บริโภคทั่วโลกกำลังถาโถมอยู่ในบริเวณที่พวกมันอยู่และเมื่อมีอยู่ “คนชอบปลวกบินในแซมเบียซึ่งออกมาเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งต่อปีและดีจริงๆพวกเขาลิ้มรสเช่นข้าวโพดคั่วและเป็นขนมขบเคี้ยวที่เป็นเนื้อมัน เธอหวังที่จะส่งเสริมให้แมลงเป็นอาหารหลักมากขึ้นในสหรัฐอเมริกา


นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oulu ในประเทศฟินแลนด์ได้ค้นพบยีนและกลไกใหม่ ๆ ที่สามารถอธิบายได้ว่ารูปแบบของยีนในยีน มีผลต่อความก้าวร้าวของมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างไร ผลการวิจัยของพวกเขายังแนะนำวิธีการปรับปรุงการแบ่งชั้นความเสี่ยงและการรักษาทางคลินิกสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นสูง การศึกษาตีพิมพ์ในวารสารมือถือ


หนึ่งเรื่องน่ายินดีที่เกิดขึ้นในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ เมื่อมีการพบข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ทำการสำรวจพฤติกรรม การสูบบุหรี่และดื่มสุราของประชากรครั้งที่ 18 พ.ศ. 2560 ว่า คนไทยมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งไม่ใช่การลดลงแค่เพียงปีเดียว แต่เป็นการลดลงอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลในเรื่องนี้ ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยให้ฟังอย่างน่าสนใจ